Nordhavn – en ny super bæredygtig bydel

NordhavnIllustration af Københavns nye bydel Nordhavn.

Nordhavn bliver frontløber for fremtidens Danmark som den første bæredygtige bydel, hvor hensynet til miljø og klima er tænkt ind i udviklingen af alt fra start.

Havudsigt, grønne områder, boliger, erhverv og hyggelige caféer. Den nye bydel i Nordhavn får det hele, og så bliver bydelen den første af sin slags. De græstilgroede havnearelaer er ved at undergå en kæmpe forvandling, og i 2025 skal den første bæredygtige bydel stå som frontløber for fremtidens Danmark.

Som led i et større projekt bliver det nye Nordhavn et ekspempel på et Danmark, der i 2050 skal være helt uafhængigt af fossile brændstoffer. Derfor bliver der i bydelen tænkt en række nye grønne løsninger inden for opvarmning, elforsyning og trafik, som skal hjælpe Danmark på vej mod en miljøvenlig og bæredygtig profil.

En levende by ved vandet

De gamle siloer og pakhuse får snart nyt liv, og når bydelen står klar, ventes det, at den kan rumme over 40.000 nye indbyggere fordelt på 18.000 boliger samt 40.000 arbejdspladser. Det skal være en bydel for alle, og derfor bliver de gamle bygninger til forskellige boligtyper ligesom erhverv- og byliv intergreret i samme byrum. Som den helt store investering etableres Frihavns Tårnet med 12 etager lige ud til vandet. Det er havnens gamle Silo, som arkitektfirmaet COBE tager under kærlig behandling og forvandler til eksklusive New Yorker lejligheder, og med de åbne rum, store terrasser og havudsigt bliver Frihavns Tårnet bydelens arkitektoniske vartegn.

Frihavns Tårnet - Nordhavn

Den tidligere Silo ombygges til boliger af tegnestuen COBE. Foto: Anne-Mette Klausen.

Havnefronter, kajarelaer og kyststrækninger bliver en vigtig del af det nye Nordhavns identitet. Som bydelens hjerte løber vandet i kanaler langs gader og samler caféer, boliger og butikker i hyggelige og grønne arkader. Ved at føre vandet tilbage til byen, får Nordhavn en rekreativ stemning og ved at have caféer, kajakture, byliv og shopping lige ved hånden kommer byen til at emme af liv.

En miljøvenlig by med grøn trafik

Den ny bydel i Nordhavn bliver den første af sin slags. Komplet bæredygtighed bliver for første gang tænkt ind i udviklingen af et nyt boligområde, for om 20-30 år er bæredygtighed lovpligtig i forhold til byplanlægning. Målet er, at det nye Nordhavn og senere hele Danmark skal forsynes af vedvarende energi og miljøvenlige ressourcer. Helt nye opvarmningsmetoder, lavtemperaturfjernvarme, etableres i boligerne for at spare på energiforbruget, og med 20 grader koldere vand end ved normal fjernvarme, reduceres varmetabet med op 75 %. Og som noget nyt tester EnergyLab Nordhavn særligt intelligent varmeregulering, hvor lejlighederne selv finder ud af, hvornår det bedst kan betale sig at lagre sol- og vindenergi i væggene for at spare på varmen. På den måde skal det nye Nordhavn være  stort set selvforsynende og kun udnytte de ressourcer, solen og vinden kan give.

Grøn trafik og ny metrogren

Derudover bliver grøn trafik også en væsentlig del af Nordhavns profil. Muligheden for at have bil bliver ikke prioriteret særlig højt i forhold til andre transportformer. Det skal derimod bliver nemmere at benytte cyklen, komme rundt til fods eller med kollektiv trafik. I 2019 åbner en helt nye metrogren, der skal knytte nordhavnen til resten af København, og senere bliver metroen udvidet med en ring, der skal samle nordhavnen med flere stationer. På den måde bliver den nye bæredygtige Nordhavn en by i byen med egen samfundsdynamik men samtidig tæt på resten af København og dens mange muligheder.

Læs mere om Nordhavn her.

Bruger du byen nok?

Modtag gratis info omkring aktuelle og kommende aktiviteter i København.

Tak for din tilmelding!