Søerne

Søtorvet_ved_Søerne,_København

Absalon grundlagde København og så potentiale i den naturlige istidslavning, Søerne ligger i. Promenaderne fra 1929 om de fredede søer, Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø er 6,350 km og attraktivt mål for gå- og løbeture

De to kunstige øer, Fiskeøen og Fugleøen, i Sortedams Sø er yngleplads for fugle. Ifølge wikipedia blev Fugleøen berømt i 1967, da aktivister ”befriede” øen og udråbte den som en selvstændig stat.

Dosering og dossering

Sankt Jørgens Sø dækker to bassiner fra Gammel Kongevej via Kampmannsgade til Gyldenløvesgade. Navnet stammer fra et spedalskhedshospital, som lå tæt ved. Sankt Jørgen er skytshelgen for spedalske. Søen er 4 – 5 m dyb og har skrå sider. Søen er opdæmmet og vandspejlet ligger højt. Stien på vest-siden mod Frederiksberg kaldes Svineryggen.
Peblinge Sø er bassinet mellem Gyldenløvesgade og Dronning Louises Bro. Fra Dronning Louises Bro via Fredensbro til Østerbrogade ligger Sortedams Sø i 2 bassiner. De er 2,5 m dybe og har lodrette granitkanter. Stierne vest om Peblinge Sø og Sortedams Sø hedder henholdsvis Peblinge og Sortedam Dossering. Dossering (2 s’er) betyder skråning. Pebling betyder elev.

Usynlige forbindelser og ”man står aldrig i den samme flod to gange”(Heraklit)

De tre søer får vand fra Grøndals-, Lygte- og Ladegårdsåen, som løber i rør mellem Utterslev Mose, Emdrup Sø og Damhussøen ind i Peblinge Sø. Fra Sortedams Sø ledes vandet til søer i Østre Anlæg, på Kastellet og ud i Øresund. Vandet er i Søerne ca. 1 år. Mellem Peblinge Sø og søen i Ørstedsparken er der også en underjordisk forbindelse.

Se så

Ved Sankt Jørgens Sø hæver Tycho Brahe Planetarium sig og strækker sig mod himlen. Dyre- og plantelivet i og ved Søerne er sundt og rigt. Ved Peblinge Sø er Søpavillonen, som huser Eventyrernes Klub og en restaurant for skøjteløbere og andre sultne. På samme dæmning ses kunstværket ”Indagine nr. 70. Fortid. Nutid. Fremtid”, en lavasten fra Vesuv med hul i og bronzestatuen ”En drukken faun”. Den første Fredensbro over Sortedams Sø var en træbro. Den nuværende Fredensbro er en dæmning.

Bruger du byen nok?

Modtag gratis info omkring aktuelle og kommende aktiviteter i København.

Tak for din tilmelding!