De fascinerende ruiner under Christiansborg

Ruinerne under ChristiansborgRuinerne under Christiansborg Slot. Foto: Christiansborg Slot.

Christiansborg ligger ovenpå vor fælles middelalderhistorie. Oplev her byens første borge; Københavns Slot og Absalons Borg, rester af Blåtårn, hvor Leonora Christine sad fanget, Absalons bymur og byens boliger.

Det er ikke lige til at se det, når man bevæger sig ind i Københavns travle centrum, men mange lag under Christiansborg findes levn fra en tid, hvor København kun var Havn, og hvor byens borgere erhvervede sig som fiskere.

Et besøg i Christiansborgs kælder er som en rejse tilbage til den tidlige middelalder. Med hvert trappetrin bevæger du dig et skridt længere ned gennem byens mange 100 års lag af muld og tættere på historien. Ved sidste trappetrin står du pludselig foran Københavns første borge, Absalons Borg og Københavns Slot med det høje Blåtårn, og en bymur af hvide kridtsten, der omkransede gader og byliv i fiskerbyen Havns nye centrum.

Da København hed Havn

København omtales første gang i 1043 under navnet Havn, og de mange fund af fiskerester fortæller, at byen havde en solid forplejningskilde i sildefiskeriget i Øresund. På det tidspunkt var Havn ikke særlig vigtig, men dens placering havde en stor betydning for byens udvikling. Øresund dannede grundlag for borgernes erhverv og var betingelsen for byens økonomi, og senere med magten over Øresund kunne byen udvikle sin handel og sin status som Danmarks mest rige og magtfulde by.

Ruinerne under Christiansborg

Ruinerne under Christiansborg. Foto: Christiansborg Slot.

Absalons Borg fra år 1167

Under Christiansborg ligger beviserne for Havns udvikling fra fiskerby til et succesfuldt handels- og magtcentrum, nemlig ruinerne fra Københavns første borge, Absalons Borg og Københavns Slot. Valdemar den Store skænkede i 1157 Havn til Roskilde Bispestol og sin fosterbroder Biskop Absalon, der var interesseret i byen som forbindelsespunkt til Lund. I 1167 byggede Absalon den første borg, og det blev begyndelsen på en ny æra. Borgen blev opført på en lille strandholm uden for byen, hvorfra handlen i Østersøen kunne overvåges og byen kunne beskyttes. Borgen var omgivet af en ringmur af hvide kridtsten, og inden for muren lå beboelsesbygninger, værksteder, økonomiafdeling og måske endda en kirke. Den nye udvikling i byen tiltrak folk, og byen stod pludselig over for økonomisk vækst og øget population. Borgen stod indtil 1369, hvor Valdemar Atterdags fjender fra Hanseforbundet rev borgen ned, men Havn havde stadig brug for beskyttelse, og samme år blev Københavns Slot opført på ruinerne af Absalons Borg.

Velbevaret Blåtårn gemte sig i mulden

I 1500-tallet havde slottet mistet sin forsvarsmæssige betydning og blev udelukkende brugt som bolig. Kongerne havde i tidens løb præget slottets arkitektoniske udvikling, og under Christian d.4. fik slottets højeste tårn, Blåtårn, en ekstra etage. Blåtårn var det første af det historiske slot, der blev opdaget i forbindelse med en lille udgravning i 1902, hvor arkæologer stødte på et velbevaret Blåtårn, der havde gemt sig i mulden. Tårnet blev opført til at fængsle kriminelle og politiske fanger, og den mest kendte fange var Leonora Christine, Christian d.4.s datter. Hun sad fanget i næsten 22 år (1663-1685), da Frederik d.3. forlangte hende fængslet som medskyldig i sin mands, Corfitz Ulfeldt, højforræderi og ledtog med svenskerne, da de gik ind i Danmark i 1657.

Absalons imponerende hvide mur

Ruinerne under Christiansborg

Ruinerne under Christiansborg. Foto: Christiansborg Slot.

I forbindelse med udgravningen til det nuværende Christianborg Slots fundament, stødte man på ruinerne fra resten af Københavns første borge. Den imponerende hvide mur om Absalons borg blev sammen med voldgraven bygget som et forskansningsanlæg mod vikinger, og murens tykkelse vidner om et forsvar, der kunne klare tunge skyts. Muren bestod udvendigt af en skal af hvide kridtsten og indvendigt af smukke, tilhuggede kridtstenskvadre, mens det indre var fyldt med kampesten. Ringmuren omgav en borgplads med forskellige en- og toetages huse, der fortæller om et liv inden for borgens mure. Bygningerne har huset borgens beboere eller fungeret som værksted og depot, og inden for væggene har man fundet en brønd, bageovne og datidens toilet – et hul i væggen – der førte ned til gadeplanen.

Det velbevarede tårn, ringmuren og levn fra borgens toilet, værksteder og gadeplan kan i dag ses langt nede under Christiansborg. Og på en tur langs Absalons Borg og Københavns Slot i Christiansborgs kælder får man en fornemmelse af ringmurens omfang og er som et blik ind i den tidlige middelalders liv bag ved murene.

Ruinerne finder under Christianborg Slot, 1218 København K.

Læs mere om ruinerne under Christiansborg her.

Bruger du byen nok?

Modtag gratis info omkring aktuelle og kommende aktiviteter i København.

Tak for din tilmelding!