Golden Days Festival

September måned står i krigens tegn. Golden Days Festival ser nærmere på konsekvenserne af 1. verdenskrig. Krigen forårsagede faktisk andet end død og ødelæggelse.

Festivalen begynder d. 5 september og slutter 21. September. Mellem disse datoer bliver 1. verdenskrig undersøgt fra mange forskellige vinkler.

Danmark som Puslingeland

Jeppe Aakjær skrev ”Du Puslinge-Land, som hygger dig i smug mens hele Verden brænder om din Vugge.” Citatet er brugt adskillige gange, fordi det netop beskriver Danmark under 1. verdenskrig. Lille Danmark, som officielt holdt sig neutral under krigen. Festivalen giver en forståelse af Danmark, som vægtede de nære ting i hverdagen. F.eks. dyrkedes der nyttehaver og Emma Gad skrev Takt og tone. Emnerne skulle ikke være større end man kunne overskue.

Nye tendenser

Samtidig fokuserer festivalen også på alt det nye, som krigen også bragte med sig. Om nogen repræsenterer Coco Chanel dette blik mod fremtiden. Hun er citeret for at sige: ”En verden var ved at gå under, en anden opstod,  muligheden bød sig, og jeg slog til.” På samme måde var det med Danmark. Krigen medvirkede til, at landet trådte ind i det moderne Europa.

Se mere om Golden Days Festival her

Vil du sikre dig information om lignende arrangementer? Tilmeld dig vores nyhedsbrev som vi sender 1-2 gange månedligt.

Bruger du byen nok?

Modtag gratis info omkring aktuelle og kommende aktiviteter i København.

Tak for din tilmelding!